Postwira's Blog

Just another WordPress.com weblog

difinisi sejarah dan ilmunya พฤศจิกายน 9, 2009

Filed under: Uncategorized — postwira @ 11:25 am

Pengertian sejarah

          Sejarah(tarikh atau ta’rikh) di segi bahasa iyalah : penentuan masa.

          Adapun pada istilah iyalah : ilmu yang di ketahui dengannya segala hal-ahwal dan keada-an umat-umat dan bangsa-bangsa masa silam dan sekarang ,yaitu memberi faidah bagi setiap lapisan maknusia.

 

Keperluan ahli sejarah

         Sepertimana telah memberi difinisi oleh ibnu khuldun dengan kata beliau : perlu kepada pelbagai tempat pengambilan dan bermacam-macam pengetahuan , elok dan tepat pada pandangan , jelas dan nyata dapat bembawa kepada kebenaran , terjauh dari segala kegelinciran(kekeliruan) dan capur-aduk.

          Sebaik-baik corak(ragam) ahli sejarah iyalah : mempunyai sifat idrak(mendapatkan sesuatu dengan menggunakan panca-indra) dengan makna yang jelas dan nyata.

 

Tempat pengambilan sejarah

1-kesan-kesan bertulis : yang terdapat pada surat keraja-an silam , surat perjanjian niaga , buku-buku silam dan sebagainya.

2-kesan-kesan pinda-an : yaitu segala cerita atau riwayat yang di ceritakan turuntemurun dari moyang berlapis-lapisan sehingga kepada kita sekarang.

3-kesan-kesan yang berbentuk benda dan bina-an : yangterdapat pada batu-batu nisan , pusara , batu-batu ukiran dan lukisan lama , senjata, pakayan budaya , alat-alat keguna-an purba dan sebagainya.

 

Ilmu pengetahuan yang dapat membantukan sejarah

          Ilmu alam , ilmu takwim , ilmu bumi.

 

Bermulanya sejarah

          Tabiat maknusia itu mementingkan hal yang berlaku atau peristiwa besar dan sentiasa mereka mengingatinya dengan dorongan tabiat asal kejadian mereka ,maka maknusia itu mencatat  atau mengingati segala apa yang berlaku terhadap mereka selalu mereka menceritakan seperti : peristiwa itu berlaku selepas berlakunya banjir besar sekian dan sekian…atau selepas hari kelahiran nabi isa (a.l.m)…atau selepas penghijrahan nabi kita buhammad (s.l.m) sekian dan sekian.

 

Unsur-unsur sejarah

1-bumi dan alam.

2-maknusia dan perkembangan hidup mereka.

3-bahasa yang dapat berkomonikasi sesama mereka dalam hidup bermasyarakat , mereka menggunakan perkata-an yang dapat menjelaskan hasrat , kehendak dan tujuanmereka , maka asal bahasa itu lahirnya dari tempat yang satu , kemudian berpecah , bercabang dan berbahagi-bahagi kepada berbagai-bagai bahasa dengan sebab perpindahan , penghijrahan dan perpecahan kepada berpuak-puak , berbangsa-bangsa dan jenis-jenis mereka.

 

Pembahagian sejarah maknusia

1-tarikh umum : bicara tentang sejarah hidup maknusia keseluruhannya.

2-tarikh khas : bicara tentang sejarah hidup sebahagian umat , bangsa , pemerintahan atau keraja-an tertentu.

 

         Kurun atau aser dalam bahasa arab bermaksud : setiap seratus tahun.

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s